NIEPUBLICZNY OŚRODEK
REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Pracownia Wspierania Rozwoju AiM działa od września 2013 roku. Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Toruńskiego.

OŚRODEK
DIAGNOZY I TERAPII

Oferujący bogatą ofertę terapii we wszystkich zakresach w ramach którego funkcjonuje Poradnia Żywienia i Dysfagii zatrudniająca - neurologopedę specjalistę od zaburzeń połykania, psychologa, psychodietetyka oraz współpracująca z lekarzem

SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE

SUO przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi moga być objęte osoby w każdym wieku, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe oraz starsze.