Nasza Pracownia

Pracownia Wspierania Rozwoju AiM powstała w 2013 roku. Głównym jej celem było otoczenie specjalistyczną terapią niepełnosprawnych dzieci, które z różnych względów nie mogły dotrzeć na zajęcia terapeutyczne w większych miastach. I to się udało. W chwili obecnej z naszych terapii korzysta kilkaset dzieci z województwa kujawsko - pomorskiego. W naszych strukturach mamy:

  • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, w którym bezpłatną terapię mogą otrzymać dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowaczych,
  • Wielospecjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Terapii oferujący bogatą ofertę terapii we wszystkich zakresach, w ramach którego funkcjonuje Poradnia Żywienia i Dysfagii zatrudniająca - neurologopedę specjalistę od zaburzeń połykania, psychologa, psychodietetyka oraz współpracująca z lekarzem pediatrą.
  • Dział Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - współpracujemy z kilkunastoma Ośrodkami Pomocy Społecznej w województwie kujawsko - pomorskim i zapewniamy specjalistyczną terapię w domach naszych pacjentów.
  • Centrum Szkoleń AiM - organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu nowoczesnych form terapii. Zapraszamy do Torunia najlepszych specjalistów z całej Polski. Stwarzamy możliwości kształcenia i nabywania nowych kompetencji terapeutom z naszego regionu. Robimy to ponieważ dobro naszych małych pacjentów jest najważniejsze. Chcemy mieć pewność, że są w dobrych i kompetentnych rękach.