Niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Pracownia Wspierania Rozwoju AiM działa od września 2013 roku. Posiadamy wpis do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Toruńskiego.

W naszej placówce profesjonalną terapię mogą uzyskać dzieci:

  • zagrożone nieprawidłowym rozwojem od momentu urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną.
  • osiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez Publiczną Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną.

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz terapii. W doborze terapii kierujemy się opiniami Poradni P-P, naszą fachową wiedzą i obserwacją dziecka uwzględniając jego aktualne potrzeby rozwojowe. Dbamy zarówno o dzieci jak i o rodziców.
MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE POWIERZAJĄ NAM PAŃSTWO TO CO MACIE NAJCENNIEJSZE -, dlatego wszystkie nasze działania są oparte na odpowiedzialności oraz wzajemnym szacunku i zaufaniu.

WPIS DO EWIDENCJI