Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim są formą realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pracownia oferuje zajęcia indywidualne dzieciom i młodzieży od 3 do 25 roku życia posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespół działający we właściwej ze względu na zamieszkanie poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Pracownia gwarantuje zespół specjalistów, który przeanalizuje orzeczenie i dokona wielospoecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania oraz opracuje Indywidualny program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Ponadto posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która zajęcia te zrealizuje.

Co należy zrobić, by dziecko upośledzone w stopniu głębokim mogło realizować obowiązek szkolny na terenie gminy lub w domu?

  • złożyć wniosek wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka w poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym - jeśli ubiegamy się o zajęcia indywidualne - dokumentację medyczną poświadczającą konieczność takiej właśnie formy zajęć
  • uzyskać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych
  • złożyć dokumenty w wybranej placóce prowadzącej zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

POBIERZ kartę zgłoszenia